Autonomous zone in prague

novinky

Cibulka a její vyklizení

Prohlášení kolektivu Osvobozený biograf k událostem na usedlosti CibulkaVečer 4. května 2012 jsme v rámci týdenní akce občanského sdružení A2 Oživte si barák promítali na chátrající usedlost Cibulka v pražských Košířích. Tématem byl český squatting a alternativní způsoby bydlení.Usedlost Cibulka byla ideálním místem i proto, že již měsíc se ji svou přítomností snažil oživit kolektiv, který i svůj projekt Zachraňme Cibulku v úvodu akce představil. Díky nim se na projekci objevili i někteří ze sousedů, kteří vedle chátrajícího statku žijí.Po ukončení oficiální části večera, tedy venkovní projekce hodinového pásma filmů, které ukazovaly na propojení politických a policejních tlaků proti pokusům o jakýkoliv vznik autonomních center, se většina diváků přesunula dovnitř objektu.Zde si mohl návštěvník zatančit na afterparty uvnitř vyklizeného sklepení u gramců Čeňka Tempeha a Godhaje Juniora, u venkovní kuchyně se dalo nakrmit cibulačkou kolektivu Zachraňme Cibulku či nakoupit čtivo z infoshopu Salé. Ale okamžitě již byli na místě policisté, kteří se na připravované promítání vyptávali již o tři dny dříve. Několik hodin se snažili znepříjemnit návštěvníkům pobyt svícením baterkami do obličeje a využitím nesmyslných argumentů, včetně vyhrožování zásahovkou. Neměli však žádný příkaz od majitele objektu a tak odjeli s nepořízenou.Do médií se policie vyjádřila, že byla přivolána díky rušení nočního klidu, ke kterému však díky uzavřenosti produkce nemohlo dojít a ani nebyl nikdo kdo by si stěžoval. K akci byli připraveni již předem.Majitel desetiletí zanedbávané usedlosti, kterým je CK Autoturist, Cibulka a.s., se po několikatýdenním nahánění odmítal k akci vyjádřit, natož ji povolit. Policie, která měla na vyklizení usedlosti evidentně veliký zájem byla úspěšnější. Počkali do druhého dne, kdy v baráku bylo jen několik jednotlivců, kteří na Cibulce žili a v 11 hodin kriminální policie i se zástupkyní majitele, kterou iniciativně přivezli, statek vyklidila.

Je nám velice líto, že díky našemu promítání vznikla záminka k vyklizení Cibulky. Je to však jen důsledek tlaků, kterých se promítání Osvobozeného biografu, potažmo celá akce Oživte si barák týkala.

Proto je nutné proti tomu vystupovat a stavit se za ty, kteří se nebojí autonomní centra i přes represe systému spoluvytvářet.

S velkým díky lidem okolo projektu Zachraňme Cibulku a těm, kteří se včera nebáli zůstat.

Kolektiv Osvobozeného biografu